บทความล่าสุด

พิธีมอบเครื่องหมายนักกระโดดร่ม ฯ

Download 

รายชื่อ กพ.ที่ไม่มีรูปในระบบ pdx

รายชื่อ กพ.ที่ไม่มีรูปในระบบ pdx คลิ๊ก

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน เม.ย.58

คำสั้่งเลื่อนชั้นเงินเดือน (ส.)

คำสั้งเลื่อนชั้นเงินเดือน (น.)

แก้ไขคำสั่ง

แก้ไขคำสั่ง คลิ๊ก

แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ คลิ๊ก

Go to top