บทความล่าสุด

การเขียนบทความด้วย Joomla

443737d2dJoomla นั้นยืดหยุ่นและให้ทางเลือกมากมาย ข้อเสียหนึ่งคือการใช้ Joomla อาจจะดูซับซ้อนไปบ้าง ด้วยเรื่องของการตั้งค่าและ navigation ต่างๆ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน Joomla แล้ว นี่ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด แต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไป นี่อาจเป็นทางตันเลยทีเดียว การเพิ่มบทความใหม่ผ่านทาง frontend ของ Joomla เป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่ผู้ใช้ต้องเจอเป็นด่านแรกๆ ซึ่งควรจะเป็นเรื่องที่แสนง่ายแต่หลายคนกลับมองว่าซับซ้อน

 

แบบทดสอบ End User

ผมอยากจะลองดูและทดสอบว่าผู้ใช้พบเจออะไรบ้าง ผมจึงสร้างเว็บไซต์ Joomla อย่างง่ายขึ้นมา 3 เว็บ และขอให้ Julianne แฟนผมช่วยดู แฟนผมรู้จักว่า Joomla คืออะไรแต่ไม่เคยใช้ ผมให้ข้อมูล login แก่เธอและขอให้เธอช่วยทำสิ่งต่อไปนี้:

  1. Login โดยใช้ข้อมูลที่ให้ไป
  2. ตีพิมพ์บทความในหน้า homepage โดยมีชื่อเรื่อง ข้อความ รูปภาพ และ tag
  3. Logout

12239949 986127484762987 8627673771237628622 nวิดีโอต่อไปนี้ ซึ่งเล่นด้วยความเร็ว 2 เท่าของความเร็วปกติ แสดงให้เห็นว่า Julianne ได้พยายามทำโจทย์ที่กำหนดให้อย่างไรบ้าง การเพิ่มชื่อเรื่องและข้อความนั้นทำได้ง่าย ส่วนการเพิ่มรูปและ tag นั้นยากนิดหนึ่ง แต่เธอก็ทำได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม การ save บทความนั้นทำให้สับสนมากโขอยู่ บทความไม่ได้อยู่ในหน้า homepage มันไปไหนเสียล่ะ? หลังจากที่คลิกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าไปที่ backend ของ Joomla เธอก็สังเกตได้ว่า category ดังกล่าวไม่ได้ถูกเลือก

 

การเผยแพร่บทบาทและผลงานของ ทบ. ในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ

 “ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซด์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ – ๓๑ พ.ค. ๖๐ จำนวน ๑๒ เว็บไซด์ รวม ๓,๓๔๒ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว”

 “ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซด์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๖๒ URL และเว็บไซด์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๒๖๙ URL”

      “กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซด์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯและรายงานให้ ทบ.ทราบทางe-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป”

Page 6 of 9

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top