บทความล่าสุด

รวมพลังคนสร้างสรรค์โลก

IMG 0981 resize หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย....

สำรวจและผลิต จำกัด และรายการ เจาะใจ จัดกิจกรรม "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 18-26 ก.ค.58 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของลุ่มน้ำ โดยเฉพาะ ลุ่มน้ำป่าสัก โดยจัดเป็นขบวนรณรงค์ และกิจกรรม "จากความหลากหลาย สู่เป้าหมายเดียวกัน" ตามเส้นทางลุ่มน้ำป่าสัก รวม 9 วัน และมีพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 ก.ค.58 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี

prev  page 1/5  next

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top