บทความล่าสุด

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

5

พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

prev  page 1/2  next

 

เมื่อ วันอังคารที่ 28 ก.ค.58, 0800 นสศ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
นักเรียน, นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป กระทำพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย มี ผบ.นสศ. เป็นประธาน

 

 

 

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top