บทความล่าสุด

โครงการเยาวชนจิตอาสา

IMG 0335 resize เมื่อ 25 ส.ค.58 นสศ. ,จว.ล.บ. เปิดโครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา คืนผืนป่า  สู่ชุมชน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ลำสนธิ จว.ล.บ. โดยเป็นความร่วมมือของ นสศ., จว.ล.บ. ร่วมกับ เขตรักษาพนธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และสถาบันอาชีวศึกษา 3 สถาบัน ประกอบด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค และวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปี โดยมีคุณะครู อาจารย์ นักเรียน จำนวน 3 รุ่นกว่า 180 คน เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละ 3 วัน 2 คืน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทำโป่งเทียม ฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ และพืชอาหารสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยให้เยาวชนได้เรีนนรุ้ ที่จะอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับชุมชน อยู่อย่างพอเพียง ใช้ชีวิตแบบครอบครัว และนำความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษา มาซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์การเกษตร รถจักยานยนต์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทำให้เยาวชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของตนในการทำประโยชน์ให้กับชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนในสถานศึกษาอื่นๆ

prev  page 1/10  next

 

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top