การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค ประจำเดือน พ.ค.59

   - ในห้วงเดือน พ.ค.59 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ยังคงดำรงความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง  โดยนำรถยนต์บรรทุกน้ำอุปโภค/บริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังคงขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔๖๒,๐๐๐ ลิตร  รวมแจกจ่ายน้ำถึงปัจจุบัน ๑,๕๖๔,๐๐๐ ลิตร

Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/swcommit/domains/swcom.mi.th/public_html/images/กกร.นสศ/การช่วยเหลือประชาชน/แจกจ่ายน้ำ พ.ค.59/

Go to top