บทความล่าสุด

ศทท.เยี่ยมชมกิจการหน่วย

IMG 6178 resize เมื่อ 28 ก.ค.59 1300 พล.ต.พิบูลย์ มณีโชติ รองผบ.นสศ.(3) ให้การต้อนรับ พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผอ.ศทท. และ คณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ นสศ.รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุุปการดำเนินงาน

และโครงการ ของ ทบ. ระบบ MIS รวมทั้งระบบการควบคุมบังคับบัญชา และสั่งการ C4I ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทาง ศทท.และ คณะ ได้ให้ความรู้ด้านสารสนเทศ และ คำแนะะนำการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ เพิ่มเติม หลายอย่าง เช่น การใช้งานระบบ GIN ,Host ,Km ของ ทบ.โดยประสานกับ กพร.ศทท.รวมทั้งสาธิตการใช้ระบบ NCO ด้วยกล้อง VDO ผ่านเครือข่าย 3G แบบ Real Time

 

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top