บทความล่าสุด

โครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา คืนผืนป่าสู่ชุมชน ปี 59 รุ่นที่ 1

223459

 ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโยลีมีนบุรีโปลิเทคนิค พร้อมอาจารย์ จำนวน ๘๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา  คืนผืนป่า สู่ชุมชน” ปี ๕๙ รุ่นที่ ๑ ในห้วง ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร  อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้, สร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างโป่งอาหารสัตว์  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับส่วนราชการและท้องถิ่น จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน เช่น ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้, ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมรถจักรยานยนต์  มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน

 

prev  page 1/2  next
80352.jpg
80353.jpg
80634.jpg
223450.jpg
223459.jpg

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top