บทความล่าสุด

โครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา คืนผืนป่าสู่ชุมชน ปี 59 รุ่นที่ 2

9968

๒๓ - ๒๖ สิงหาคม พ.ส.๒๕๕๙ 
 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ พร้อมอาจารย์ จำนวน ๖๔ คน ที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา คืนผืนป่า สู่ชุมชน”ปี ๕๙ รุ่นที่ 2 ในห้วงวันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบล กุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้, สร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างโป่งอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับส่วนราชการและท้องถิ่น จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน ๓ หลัง, ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมรถจักรยานยนต์ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๕๐ คน

 

prev  page 1/2  next
9957.jpg
9960.jpg
9963.jpg
9965.jpg
9968.jpg
9969.jpg
9978.jpg
11331.jpg

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top