บทความล่าสุด

ผบ.นสศ.เยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑๐๐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และคณะผู้คับหน่วยขึ้นตรง ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ในนามของผู้บัญชาการทหารบก  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งมีผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติงาน จำนวน ๒๗ ราย เป็นการป่วยเจ็บทางยุทธการ ในพื้นที่ ๓ จชต. จำนวน ๑๖ ราย และทางธุรการ จำนวน ๑๑ ราย ในจำนวนนี้ เป็นกำลังพลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ พ.ต.กฤตย  มีบุญ  สังกัดโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณหน้าโรงเรียนดารุลฮิกมะห์ บ.ปูโง๊ะ ม.๑ ต.กาลิซา อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๕๙  และได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ตั้งแต่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

          การเยี่ยวผู้ป่วยในวันนี้ เป็นการติดตามดูแลอาการป่วยของกำลังพล ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยเจ็บ ตลอดจนครอบครัวที่มาเฝ้าดูแล พร้อมกับมอบเงินบำรุงขวัญให้ รายละ ๔,๐๐๐ บาท และจัดเลี้ยงอาหารพิเศษ ก๋วยเตี๋ยวเรือ ไอศกรีม โดยมีดนตรีบรรเลงเพลงเพราะๆ จากหมวดดุริยางค์ กองบริการศูนย์สงครามพิเศษ

          ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้กล่าวถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น โดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกที่มีต่อเพื่อนทหารหาญทุกนาย ซึ่งถือได้ว่าเพื่อนทหารหาญเหล่านี้ มีบุญคุณต่อประชาชน ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ และสุดท้าย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้อวยพรให้ผู้ป่วยเจ็บทุกคน ได้หายโดยเร็ว เพื่อจะได้เป็นกำลังของชาติ และของครอบครัวต่อไป

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top