ประกาศผลสอบกองหนุน นสศ.(รอบสุดท้าย)

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประกาศผลสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจำปี 2560 จำนวน 100 อัตรา (รอบสุดท้าย) ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ และบัญชีรายการสิ่งของ สำหรับการเตรียมตัวมาในวันทำสัญญา 

ประกาศผลสอบกองหนุน (รอบสุดท้าย) update 2

บัญชีรายการสิ่งของ

Go to top