พิธีเกียรติยศนักรบพิเศษ ปี๒๕๕๕

IMG 1เมื่อวันที่  ๒๖ ก.ย.๕๕  พล.ท.ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์  ผบ.นสศ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธี  เกียรติยศนักรบพิเศษ      ประจำปี ๒๕๕๕  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ   ก่อนกำหนด และ  ผู้เกษียณอายุจากราชการ  ในฐานะนักนบพิเศษที่ได้ปฎิบัติงานในหน่วยรบพิเศษมาตลอดระยะเวลารับราชการ  โดยได้ประกอบคุณงามความดี ทำให้หน่วยรบพิเศษเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่น  ให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และเป็นการแสดงความปรารถนาดีของผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อผู้ลาออกจากราชการ  โดยในปี ๒๕๕๕  มีกำลังพลของ นสศ. และ นขต.นสศ. เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งสิ้น จำนวน ๒๗๕  คน

อ่านเพิ่มเติม...

วิ่ง ๘ กม. ๑๔ กย ๕๕

04เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๕๕ พล.ต.เฉลิมชัย  สิทธิสาท  รอง ผบ.นสศ. นำผู้บังคับบัญชาฯ กำลังพล บก.นสศ. และ ร้อย บก.นสศ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วิ่งระยะทาง ๘ กม. ตามเวลามาตรฐานของห้วงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลตรวจสอบสภาพร่างกาย ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายของหน่วยได้บรรลุผลสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม...

วิ่งระยะทาง ๘ กม.

พล.ท.ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์ ผบ.นสศ. นำ ผู้บังคับบัญชา และ กำลังพลในส่วนของ บก.นสศ. และ ร้อย บก.นสศ. ทำการทดสอบวิ่งระยะทาง 6   ๘ กม. ( ตัวเปล่า ) โดยใช้เวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานเกณฑ์อายุ  เพื่อเป็นการตรวจสอบความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายกำลังพลแต่ละคนว่ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยให้มีความสำเร็จเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ความพร้อม ศบภ.นสศ.

9พล.ท.ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์ ผบ.ศปภ.นสศ. ( ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นสศ.) และคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน  ในการเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จ.ลพบุรี และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนร่วมกับ กองอำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย  จ.ลพบุรี เมื่อได้รับการประสาน และสามารถที่จะปฎิบัติตามภารกิจให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจาก ทบ. ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

Page 47 of 52

Loginสถิติผู้เยี่ยมชม

2004172
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1030
597
15225
1976355
48195
50337
2004172
Your IP: 54.162.224.176
Server Time:14:45:57 23-06-2018

Info graphic ปกป้องสถาบันฯ

 info report

ลิงค์หน่่วยงานภาครัฐ

เสนาสนเทศ กองทัพบก


13 ฟ้อนแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

Go to top