thanasak12

พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
         ผบ.นสศ.

ปัญหายาเสพติดของไทย

ปัญหายาเสพติดของไทย  

โดย พ.ท.สมบัติ  สิงห์โยธิน  กขว.นสศ.              

            anti ปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาบ่อนทำลายความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่สำคัญ   นับเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ที่จะเข้ามาทำลายความสงบสุขของครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวม  จึงถือเป็นหน้าที่ของเราต้องร่วมใจ/ช่วยกันป้องกันเยาวชนบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ช่วยแจ้งเบาะแสการค้าขายยาเสพติด รวมทั้งช่วยแจ้งเบาะแสเพื่อการตามยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติด  ซึ่งขบวนการค้ายาเสพติดกลัวมากในปัจจุบัน ก่อนอื่นท่านต้องทราบก่อนว่า  ยาเสพติดคืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีฤทธิ์เช่นไร  เมื่อเสพยาเสพติดแล้วมีอาการเช่นไร รวมทั้งแนวทางป้องกันชุมชนบุตรหลานสังคมไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

         ยาเสพติดให้โทษคือสารเคมี/วัตถุใดๆเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายติดต่อเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดผลต่อร่างกาย/จิตใจ   ต้องการเสพในปริมาณมากขึ้น และมีอาการขาดยารุนแรงเมื่อไม่ได้เสพ  มีความต้องการเสพตลอดเวลา สุขภาพร่างกายทรุดโทรม 

ยาเสพติด(ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ.๒๕๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๔)หมายถึงยาเสพติด ๓ กลุ่ม :  คือ     ๑. ยาเสพติดให้โทษ      ๒. วัตถุออกฤทธิ์      ๓.  สารระเหย     

ยาเสพติดให้โทษ แบ่งเป็น ๕ ประเภท    

    ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง(๓๙ รายการ) ที่สำคัญคือ เฮโรอีน แอมเฟตามีน/ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)

     ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป (๑๐๙ รายการ)ที่สำคัญคือใบโคคา โคคาอีน โคเดอีน(ผสมยาแก้ไอ) ยาสกัดต้นฝิ่นแห้ง เมทาโดน

                  มอร์ฟีน ฝิ่นยา(ฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพื่อใช้ทางยา) ฝิ่น (ฝิ่นดิบฝิ่นสุกมูลฝิ่น)                                            

      ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษชนิดเป็นต้นตำรับยาและมียาเสพติดประเภท ๒ ผสม เช่น ยาแก้ไอที่มีฝิ่นหรือโคเดอีนผสม  

         ยาแก้ท้องเสียที่มีไดฟินอกซิเลทผสม

     ประเภท ๔ สารเคมีใช้ผสมยาเสพติดประเภท๑/๒ (๓๒รายการ) อาเซติคแอนไฮไดรด์  อาเซติกคลอไรด์                           

      ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษชนิดไม่เข้าอยู่ในประเภท ๑ - ๔ เช่น กัญชา กระท่อม  และเห็ดขี้ควาย                         

   วัตถุออกฤทธิ์   ๔ ประเภท ที่สำคัญคือประเภท ยานอนหลับ กล่อมประสาท (บาร์บิตอล ไดอาซีแพม ฯลฯ)                                                                                        

    สารระเหย ๒  กลุ่ม - กลุ่มสารเคมี และ - กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ทินเนอร์ แล็คเกอร์ กาวฯ                           ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลาง(คุณสมบัติสำคัญของยาเสพติด) ๔ ประเภท                                                   

         ๑. ประเภทกดประสาทได้แก่ฝิ่น  มอร์ฟีน เฮโรอีน ยาระงับประสาท และยากล่อมประสาทเครื่องดื่มมึนเมาบาร์บิตูเลททุกชนิดยากล่อมประสาท(เมโปรบาร์เมท, ไดอาซีแพม, รวมทั้งสารระเหย เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น้ำมันเบนซิน กาว เป็นต้น มักพบว่าผู้เสพมีร่างกายซูบ ซีด ผอมเหลือง ฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

      ๒.ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้ายาไอซ์ยาอี กระท่อม โคเคน เครื่องดื่มคาเฟอีนมักพบว่าผู้เสพจะมีอาการหงุดหงิดกระวนกระวาย  จิตสับสนหวาดระแวง   บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง  ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น เป็นต้น                                                                                                                  

       ๓.ประเภทหลอนประสาทได้แก่ยาเค เอสแอลดีดี.เอ็ม.ที. และเห็ดขี้ควายเป็นต้น ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟื่อง หูแว่ว ได้ยินเสียงประหลาด หรือเห็นภาพหลอนน่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้  ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต                                                               

       ๔.ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุ้นประสาทและหลอนประสาทร่วมกัน ผู้เสพมักมีอาการหวาดระแวง ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้ และป่วยเป็นโรคจิต ได้แก่ กัญชา                                                                        

 ( *ยาอีจะออกฤทธิ์ ๒ ช่วง คือช่วงแรกหลังเสพ ๓๐ – ๔๐ นาที ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท    หลังจากนั้น ๖ – ๘ ชม. จะออกฤทธิ์หลอนประสาท )                                                                         

                                  -------------------------------------

     สาเหตุการติดยาเสพติด    อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

      -  ความอยากรู้อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง เป็นส่วนใหญ่

      -  เพื่อนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน

     -  มีความเชื่อในทางที่ผิดเช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิด อาจช่วยให้สบายใจ ลืมความทุกข์ หรือช่วยให้ทำงานได้ทนนาน

     - ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา เพราะยาบางชนิดหากใช้พร่ำเพรื่อ เป็นเวลานาน ผู้ใช้อาจเกิดการติดยาได้

     - สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัย มีการค้าขายยาเสพติด ในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติดมาก โดยชุมชนขาดความสนใจ

      -  อาจถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

      -  เพื่อการหนีปัญหา เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตนเองได้

     - อาจติดจากการเล่นการพนัน หรือการเล่นเกมส์

การสังเกตอาการผู้ติดยาเสพติด  เราสามารถสังเกตลักษณะและพฤติกรรมผุ้ติดยาเสพติดได้ ดังนี้

     - ร่างกายซูบผอม ทรุดโทรม - อารมณ์ฉุนเฉียว ชอบทะเลาะวิวาท  หรืออาจเงียบขรึม แยกตัวอยู่เพียงลำพังจากเพื่อนฝูง                                                                                                                                

     – ถ้าผู้เสพเป็นนักเรียน ผลการเรียนมักลดต่ำมาก วัยทำงานประสิทธิภาพการทำงานลดลง  ชอบหลบหนีไม่ยอมทำงานตามปกติ                                                                                                     

     -  มักสวมใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา  เพื่อปกปิดรอยเข็มฉีดยา ท้องแขนด้านใน  หรือรอยกรีดต้นแขนด้านใน              

      - มักพบการติดต่อกับเพื่อนแปลกใหม่  - มีการขอเงินจากผู้ปกครองเพิ่ม หรือยืมเงินจากเพื่อนเสมอเพื่อนำไปซื้อยาเสพติด       

      - มีพฤติกรรมขโมยสิ่งของ ปล้น ฉกชิงสิ่งของมีค่า เพื่อหาเงินซื้อยาเสพติด    - ผู้เสพติดยาเสพติดเช่น เฮโรอีน มักมีอาการอยากยารุนแรงมาก

การป้องกันให้พ้นจากยาเสพติด

     ๑.) การป้องกันตนเอง ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิด หลีกหนีให้ห่างจากผู้ใช้ยาเสพติด  หากมีปัญหาไม่สบายใจ ควรปรึกษาพ่อแม่ ครู ผู้ใหญ่ที่เราเคารพ อย่าเก็บไว้คนเดียว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือทำงานอดิเรก ระมัดระวังการใช้ยา และควรศึกษาพิษภัยของยาเสพติด                                  

      ๒.) การป้องกันคนในครอบครัว  ควรสอดส่องดูแลบุตรหลานและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงพิษภัยและโทษยาเสพติด  แนะนำการคบเพื่อน  ส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์  เช่น การช่วยทำงานบ้าน  เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เด็กหันไปสนใจในยาเสพติด  สิ่งสำคัญคือทุกคนในครอบครัวควรสร้างเสริมความรักความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

       ๓.) การป้องกันชุมชน หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยแนะนำให้เข้ารับการบำบัดโดยเร็ว  โดยกฎหมายจะยกเว้นโทษให้ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด/รักษาอาการยาเสพติด  ก่อนความผิดจะปรากฏต่อเจ้าหน้าที่  และเมื่อรู้เห็นว่าใครกระทำผิดฐานนำเข้า – ส่งออกหรือจำหน่ายยาเสพติด  ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร

 หรือ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส.