thanasak12

พล.ท.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
         ผบ.นสศ.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการมอบเครื่องหมายนักโดดร่ม พ.ศ.2542

ระเบียบกองทัพบก

ว่าด้วยการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารพิเศษนักโดดร่ม พ.ศ.2542

ในทุกปีห้วงประมาณเดือน ก.พ. ของทุกปี หน่วย นสศ.จะมีการพิจารณามอบเครื่องหมายแสดงความสามารพิเศษนักโดดร่ม (ปีกร่ม) ให้กับข้าราชการและบุคคลที่ได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นประจำทุกปี จำนวนประมาณ 200 คนต่อปี ทั้งนี้ กองทัพบก ได้ออกระเบียบในการมอบเครื่องหมายดังกล่าว หากท่านสนใจหรือมีคนอื่นๆ ที่สนใจ ต้องการจะได้รับมอบบ้าง ก่อนอื่น ท่านจะต้องศึกษาระเบียบดูก่อนว่าท่านเข้าข่ายที่จะได้รับการพิจารณาหรือไม่? อ่านต่อ เอกสารไฟล์ PDF ไม่ค่อยยาวมากนัก แค่ 4 หน้าครับ คลิก