ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา นสศ.

1.กลุ่มไข่เค็มดินสอพอง พัน.ปจว.

2.กลุ่มผลิตภัณ์จากผ้าร่ม

3.กลุ่มเครื่องหมายปักดิ้น

4.กลุ่มทอผ้าไทย

5.กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร