เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก

สามารถศึกษา การแต่งกายที่ถูกต้องได้จากภาพประกอบด้านล่าง ครับ

2

3