พิธีรับส่งหน้าที่นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา นสศ.

        ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ         จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ระหว่าง คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท และคุณอภิญญา เก่งถนอมม้าณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการ      สงครามพิเศษ (ห้องเล็ก)

DSC 0697

 

 DSC 0698 DSC 0723 
   
 DSC 0774  DSC 0779